OstKontor Tobias Schauf   Business Development

 

Бизнесийн хүчирхэг түншлэл харилцан итгэлцлэл дээр суурилдаг.

Мөнгөнцэцэг Шнайдэр & Тобиас Шауф

Таны Герман Монголын бизнес хөгжлийн найдвартай түнш.

Яаж хийхийг бид мэднэ, чадна.

 


Таны бизнест санал болгох үйлчилгээ...

- Стратеги боловсруулах

- Эдийн засгийн үйл ажиллагаанд хэлхээ холбоо тогтоох болон түүнийг хэрэгжүүлэх

- Үйлдвэр аж ахуйн нэгж болон төлөөлөгчийн газар байгуулах, бүртгүүлэх

- Мэргэжилтэнд зуучлах

- Шинэ болон хуучин үйлдвэр, материал хангамж, машин тоног төхөөрөмжид зуучлах

- Зөвшөөрөл авах, бүртгүүлэх

- Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн үнэлгээ

- Үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүдийн нэгдэх болон тэднийг худалдах, худалдан авах

- Хүний нөөцийн зөвлөгөө

- Ёс заншил, жаяг, ажлын арга барил, интеркултурын зөвлөгөө

- Оффисын иж бүрдэл үйлчилгээ

- Олон нийтийн ажиллагаа

- Уул уурхайн хөрөнгө оруулалт

Contact Мөнгөнцэцэг Шнайдэр

Contact Тобиас Шауф